تبلیغات
دختری از سرزمین پارس - شعری زیبا وصف کوروش

كوروش ای شیر ژیان پارسی          ای سخن هایت دمادم راستی

ای هوای پاك شاد آشتی                 میهنت را درجهان آراستی

خون پاك آریایی در تنت                مهروماه پارسایی در سرت

نغمه تابان  مزدا بر لبت                جلگه آب رهایی همرهت

ما همه چشمان به راهت دوختیم       چون به گیتی پند تو اندوختیم

راه تو راه رهایی جستن است          نی كه در خواب سیاهی خفتن است

كوروش ای جانم فدای راه تو           درتن ومغزم همه اوای تو

چون خردمندان خردمندی كنی         در تن وجان همه مردی كنی

چشم گیتی را همه نیكی كنی           تنگ دستان را دست گیری كنی

در مرامت مردمان را داشتی          خوی خود را چون درخت افراشتی

مردمان را از خودت پنداشتی         بر زمین تخم خرد را كاشتی

راستی را آرمانت داشتی              دشمنان  مردمان را كاستی

تا به كی باشد به ره چشمان ما       تا كه ره یابد به تو دستان ما

من به خواب خویش رویت را دیده ام     من به خوابم روی تو بوسیده ام

در هوای كوی تو پیچیده ام           باده مهر دلت نوشیده ام

كوروش ای مرد بزرگ پارسی      كوروش ای جان و روان راستی

كوروش ای نام و نوای آشتی       تخم نیكی را به گیتی كاشتی

خاموشی را روشنی افراشتی       چون به دل مهر كیانی داشتی

                           زنده باد كوروش بزرگتاریخ : دوشنبه 5 خرداد 1393 | 07:44 ب.ظ | نویسنده : دختری از سرزمین پارس ..... | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • نی تالک